► "Zak??ad Instalacji Budowlanych" - Maciej Radwan


Dane adresowe:

ul. Niska 6/2, Krak??w - Ma??opolskie


Oferujemy us??ugi wykonawcze w zakresie nowych instalacji w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym jak i modernizacje i remonty starych. Wykonujemy instalacje w wi?kszo??ci znanych technologi stosuj?c markowe materia??y i narz?dzia.

► ZAK?AD INSTALACJI SANITARNYCH DARIUSZ KWAPIS


Dane adresowe:

ul.Pomorska 29/11, ???d?? - ???dzkie


Zapraszamy do skorzystania z us??ug naszej firmy. Posiadamy wieloletnie do??wiadczenie, zesp???? wykwalifikowanych pracownik??w, oraz wzorow? opini? u naszych klient??w.

► Plumbing Enterprise


Dane adresowe:

ul. Krakowska 44, Krak??w - Ma??opolskie


Firma PLUMBING ENTERPRISE, Reginald Jaworski dzia??a od 1984 roku. Od pocz?tku naszej dzia??alno??ci stawiamy na rozwi?zania dostosowane do potrzeb naszych klient??w. Zajmujemy si? zar??wno kompleksowymi realizacjami, jak i pracami szczeg????owymi, czy usuwaniem awarii. Nasza oferta jest skierowana dla odbiorc??w indywidualnych i dla firm.

► Inst-Central S.C


Dane adresowe:

ul. ??kowa 4, Stara Niedzia??ka - MazowieckieFirma Inst-Central Adam Szczepa??ski i Krzysztod Szczepa??ski ??wiadczy swoje us??ugi na terenie wojew??dztwa mazowieckiego - Mi??sk Mazowiecki i okolice do 100km. Wsp????pracujemy z klientami indywidualnymi, biznesowymi (np. podwykonawstwo u developer??w)oraz ch?tnie bierzemy udzia?? w przetargach.

► Zak??ad wodno-kanalizacyjny i C.O Julian Moniak


Dane adresowe:

ul. Garbarska 3 lok. 7, Gryfino - ZachodniopomorskieDzi?ki wieloletniemu do??wiadczeniu oraz wykorzystaniu fachowej wiedzy i najnowszych technologi jeste??my w stanie profesjonalnie zrealizowa? ka??de zlecenie. Celem firmy jest w pe??ni usatysfakcjonowany klient. Powierzone prace wykonujemy osobi??cie, zachowuj?c przy tym najwy??sze standardy wyko??czenia. Jeste??my firm?, solidn?, terminow?, bez jakichkolwiek problem??w realizujemy cele klient??w.

► Wodnik


Dane adresowe:

ul. Mickiewicza 3a, Stargard Szczeci??ski - ZachodniopomorskieJeste??my firm? o ugruntowanej pozycji na rynku z wieloletnim do??wiadczeniem. Zajmujemy si? instalacjami hydraulicznymi.

► Hydraulik Hydro-Power


Dane adresowe:

Wybranowo 7, Inowroc??aw - Kujawsko-PomorskieJeste??my firm? ??wiadcz?c? us??ugi hydrauliczne w ca??ej Polsce. Nasze wieloletnie do??wiadczenie sprawi, ??e b?d? Pa??stwo zadowoleni z naszych us??ug.

► P.H.U Kacper Marcin Ostrowski


Dane adresowe:

ul. Osiedlowa 3/18, Strzesz??w - Dolno??l?skie


Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszej firmy. Wszystkie zlecenia wykonywane przez nas s? w pe??ni profesjonalne, nasza kadra sk??ada si? z wykwalifikowanych pracownik??w.

► MO-JA Us??ugi Hydrauliczne i budowlane


Dane adresowe:

ul. Sojowa 8a/6, Gdynia - Pomorskie"Mo-Ja" - instalacje sanitarne, us??ugi hydrauliczne i przy???cza gazowe. Naszym klientom oferujemy kompleksow? obs??ug? pocz?wszy od doradztwa i dobrania odpowiednich dla Pa??stwa urz?dze?? i system??w, poprzez monta?? wybranej armatury, a?? po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Us??ugi ??wiadczymy na terenie ca??ego wojew??dztwa pomorskiego i w jego okolicach.

► Instalacje gazowe S??awomir Wardak


Dane adresowe:

ul. Instalator??w 9, Warszawa - MazowieckieDrogi Kliencie, nasza firma to specjalistyczny zak??ad monta??u i serwisu instalacji gazowych we wszelkiego typu samochodach. Zlecone nam prace wykonujemy fachowo i terminowo a kilkunastoletnie do??wiadczenie pozwala nam na rozwi?zywanie nietypowych problem??w.