► "TKM Nieruchomości" Artur Kaszlewicz


Dane adresowe:

ul. Polnego Wiatru 18, Wilcza Góra - MazowieckieFirma TKM Nieruchomości Artur Kaszlewicz powstała w 2003r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 45135. Przed powstaniem firmy, występując w roli Inwestora, przez blisko 6 lat współpracowałem z jednym z warszawskich deweloperów realizującym osiedla domów jednorodzinnych. W okresie tym poznałem charakter rynku nieruchomości mieszkaniowych na południu Warszawy oraz specyfikę działalności firmy deweloperskiej.

► Nieruchomości Joanna Leśniak


Dane adresowe:

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, Olkusz - MałopolskiePosiadamy licencję numer 14548 nadaną przez Ministra Infrastruktury oraz uprawnienia zawodowe numer MI/ŚE/2045/2010. Oferujemy profesjonalną i fachową obsługę transakcji, podpartą solidnym wykształceniem z zakresu obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego.