► PRO-DRY


Dane adresowe:

ul. Bora Komorowskiego 44/2, Gda??sk - PomorskiePro-Dry specjalizuje si? w us??ugach kompleksowej likwidacji szk??d zalaniowych oraz kontroli warunk??w klimatycznych wewn?trz pomieszcze??. Wspieramy naszych klient??w w podejmowaniu kluczowych dzia??a?? maj?cych na celu ograniczenie wyst?powania szk??d wt??rnych.

► REMONT - Jaros??aw Gierczyk


Dane adresowe:

ul. Braniborska 19, Pozna?? - WielkopolskieFirma Remont prowadzi dzia??alno??? w bran??y ociepleniowej od pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych. Posiadamy na swoim koncie szereg r????norodnych realizacji.

► FIRMA BUDOWLANA Adam Czupryn


Dane adresowe:

ul. Dworcowa 10a, Knur??w - ??l?skie


Firma posiada wieloletnie do??wiadczenie w wykonywaniu rob??t budowlanych. Charakteryzuje nas do??wiadczenie, solidno??? i terminowo??? wykonywanych prac oraz wykwalifikowana kadra. Poni??ej kilka naszych realizacji. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszej firmy.

► BUDMIX Sp. z o.o.


Dane adresowe:

ul. Lubelska 6, Firlej - LubelskieZajmujemy si? ocieplaniem budynk??w metod? natrysku i nadmuchu materia????w izolacyjnych. Te najnowocze??niejsze metody pozwalaj? na ocieplenie i zabezpieczenie ka??dej powierzchni i trudnodost?pnej przestrzeni.

► RM-INSTAL


Dane adresowe:

ul.Przemys??owa 1, Olkusz - Ma??opolskie


Zapraszamy Pa??stwa serdecznie do zapoznania si? z ofert? naszej firmy. Posiadamy wieloletnie do??wiadczenie, atrakcyjne i konkurencyjne ceny, a tak??e cieszymy si? doskona??? opini? w??r??d naszych klient??w.

► SEPUR Jaros??aw Sikora


Dane adresowe:

78, Miszewo - PomorskieJeste??my firm? specjalizuj?c? si? w termoizolacyjnych systemach natryskowych.. Dzi?ki wieloletniemu do??wiadczeniu budowlanemu, gwarantujemy wysok? jako??? wykonywanych prac, dzi?ki profesjonalnemu wyposa??eniu sprz?towemu oraz wiedzy naszych pracownik??w i dostawc??w.

► DAMMAR.


Dane adresowe:

Hubala 22, Kamie??sk - ???dzkie


FIRMA DAMMAR POLECA: DOKANA?OWE OCIEPLANIE BUDYNK??W, PODDASZY, DACH??W,SKOS??W,K/G, POD???G- GRANULATEM STYROPIANOWYM. Wysoce skuteczna z zarazem najta??sza metoda docieplenia ??cian budynk??w posiadaj?cych kana?? powietrzny ( dylatacj? powietrzn?) oraz praktycznie jedyna zalecana metoda docieplenia stropodach??w trudnodost?pnych jak i ??le docieplonych przestrzeni za karton gipsem.

► KAPILAR


Dane adresowe:

ul. Narutowicza 91A | ul. Gen. Zaj?czka 9B , ???d?? | 01-518 Warszawa - __________???dzkie | Mazowieckie


Firma nasza kontynuuje wieloletni? dzia??alno??? w dziedzinie osuszania budynk??w metod? iniekcji krystalicznej. Specjalizujemy si? w odtwarzaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej i pionowej, szczeg??lnie w budynkach starych poddawanych renowacji i termomodernizacji. Posiadamy wieloletnie do??wiadczenie, konkurencyjne ceny, a tak??e cieszymy si? doskona??? opini? w??r??d naszych klient??w. Realizujemy zlecenia z ca??ego kraju, wyceny wykonujemy bezp??atnie w Warszawie i ?odzi.

► IZOPLUS Izolacj? piank?


Dane adresowe:

ul. Zachodnia 12 , Ostr??w Mazowiecka - MazowieckieZapraszamy Pa??stwa serdecznie do zapoznania si? z ofert? naszej firmy. Posiadamy wieloletnie do??wiadczenie, atrakcyjne i konkurencyjne ceny, a tak??e cieszymy si? doskona??? opini? w??r??d naszych klient??w.

► FIRMA BUDOWLANA MA?KIEWICZ


Dane adresowe:

ul. Okrzei 4/69, Gdynia - PomorskieZapraszamy Pa??stwa serdecznie do zapoznania si? z ofert? naszej firmy. Posiadamy wieloletnie do??wiadczenie, atrakcyjne i konkurencyjne ceny, a tak??e cieszymy si? doskona??? opini? w??r??d naszych klient??w.