► P.H. MEGA-MET Krystyna Sobieraj


Dane adresowe:

ul. Zdobywc??w Wa??u Pomorskiego 43, Koszalin - ZachodniopomorskieZach?camy Pa??stwa do zapoznania si? z ofert? naszej firmy. Nasze wieloletnie do??wiadczenie, atrakcyjne i konkurencyjne ceny, a tak??e najwy??sza jako??? ??wiadczonych us??ug sprawi?, ??e b?d? Pa??stwo zadowoleni.

► PAP-BUD


Dane adresowe:

ul. Wschodnia 1, Wierusz??w - ???dzkie


Zach?camy Pa??stwa do zapoznania si? z nasz? ofert?. Dzi?ki wieloletniemu do??wiadczeniu po???czonego z najwy??sz? jako??ci? ??wiadczonych us??ug pozyskali??my szerokie grono zadowolonych klient??w.

► P.B.U.H Remko


Dane adresowe:

ul. Radomska 57, Kozienice - MazowieckieFirma Remko - Przedsi?biorstwo Budowlano Us??ugowo Handlowe powsta??a w 2003 roku. Od momentu powstania przedmiotem dzia??alno??ci firmy s? prace budowlane w szczeg??lno??ci remontowanie oraz wykonywanie pokry? dachowych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us??ug.

► Mazbestos


Dane adresowe:

ul. Ko??ciuszki 34 lok. 11, Olsztyn - Warmi??sko-Mazurskie


Najwy??szej jako??ci us??ugi dekarskie w konkurencyjnej cenie! Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

► "7A" W??adys??aw Bakinowski


Dane adresowe:

ul. R????ana 11, Obora - Dolno??l?skie


Firma 7A. PPU. Bakinowski W??adys??aw ??wiadczy us??ugi w zakresie usuwania, utylizacji i neutralizacji azbestu. Dodatkowo oferujemy us??ugi og??lnobudowlane na terenie wojew??dztwa dolno??l?skiego.