▼ Z.C.I PAJOS

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
ul. Rzemie??lnicza 7
72-123 Pucice
Zachodniopomorskie
726 377 161
biuro@zcipajos.pl
www.zcipajos.pl

O Firmie:

Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS oferuje pa??stwu us??ugi w zakresie instalacji grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych oraz elektrycznych. Nasze do??wiadczenie bierze sie z wielu lat pracy w zak??adach instalacyjnych, a po???czy??a nas pasja do odnawialnych ??r??de?? energii.

Oferta:

Zachodniopomorskie Centrum Instalacji wykonuje kompleksowe instalacje w nowobudowanych budynkach, przeprowadzamy modernizacj? oraz wymian? starych instalacji. Specjalizujemy si? w odnawialnych ??r??d??ach energii. Wsp????pracujemy z biurami projektowymi, dlatego nasze instalacje s? przemy??lane i wykonywane zgodnie z Polskimi Normami oraz wskazaniami producent??w. Posiadamy odpowiednie uprawnienia pozwalaj?ce nam dokonywa? stosownych pomiar??w oraz wykonywa? protoko??y na potrzeby odbioru technicznego. Wykonujemy ??wiadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy Pa??stwu: rekuperacj?, pompy ciep??a, kolektory s??oneczne, zbiorniki i szamba, instalacje sanitarne, instalacje gazowe, instalacje elektryczne, odkurzacze centralne, oraz wiele innych. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: