▼ P.H. MEGA-MET Krystyna Sobieraj

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
ul. Zdobywc??w Wa??u Pomorskiego 43
75-136 Koszalin
Zachodniopomorskie
888 109 568
megamet@wp.pl
brak

O Firmie:

Zach?camy Pa??stwa do zapoznania si? z ofert? naszej firmy. Nasze wieloletnie do??wiadczenie, atrakcyjne i konkurencyjne ceny, a tak??e najwy??sza jako??? ??wiadczonych us??ug sprawi?, ??e b?d? Pa??stwo zadowoleni.

Oferta:

W naszej ofercie znajd? Pa??stwo najwy??szej jako??ci us??ugi takie jak: doradztwo budowlane, sprz?tanie, pokrycia dachowe, dekarstwo, utylizacja azbestu, brukarstwo, oraz wiele innych. Zapraszamy serdecznie do kontaktu, z wielk? przyjemno??ci? udzielimy odpowiedzi na wszelkie Pa??stwa pytania.

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: