▼ "TAP" Zak??ad Budowlano-Remontowy

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
ul. Okrzei 19
46-100 Namys????w
Opolskie
600 347 087
tap.kozub@wp.pl
brak

O Firmie:

Od 1996 roku zapewniamy wysok? jako??? ??wiadczonych us??ug ma zatrudnienie sta??ego zespo??u wysoko wykwalifikowanych fachowc??w z d??ugoletnim sta??em w firmie. Us??ugi transportowe bus i ci???arowy sprzeda?? kruszyw

Oferta:

Nasza oferta us??ug remontowo-budowlanych znajduj? si? m.in.: posadzki i wylewki cementowe z miksokreta, przemys??owe, anhydrytowe od 2,5 cm grubo??ci, tynki zewn?trzne i wewn?trzne, tynki maszynowe lub r?czne, gipsowe i tradycyjne, malowanie metod? natryskow? i tradycyjn?, g??adzie metod? bezpy??ow? i tradycyjn?, kompleksowe docieplenia elewacji i poddaszy, zabudowy GK, prace murarskie, wynajem i monta?? rusztowa??, prace porz?dkowe, od??nie??anie dach??w i powierzchni przemys??owych, prace dekarsko-ciesielskie, uk??adanie kostki brukowej, adaptacje pomieszcze??.

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: