▼ "Zak??ad Instalacji Budowlanych" - Maciej Radwan

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
ul. Niska 6/2
31-306 Krak??w
Ma??opolskie
501 308 886
nawdar@pro.onet.pl
www.zib-radwan.pl

O Firmie:

Oferujemy us??ugi wykonawcze w zakresie nowych instalacji w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym jak i modernizacje i remonty starych. Wykonujemy instalacje w wi?kszo??ci znanych technologi stosuj?c markowe materia??y i narz?dzia.

Oferta:

Oferujemy us??ugi wykonawcze w zakresie nowych instalacji w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym jak i modernizacje i remonty starych. Wykonujemy instalacje w wi?kszo??ci znanych technologi stosuj?c markowe materia??y i narz?dzia. Posiadaj?c wieloletnie do??wiadczenie gwarantuj? moim klientom wysok? jako??c us??ug.Na wykonywane prace udzielamy gwarancji a tak??e oferujemy obs??ug? serwisow? w p????niejszych latach. Profesjonalne podej??cie, zaanga??owanie i uczciwo??? pozwalaj? nam cieszy? si? dobr? opini? w??r??d naszych klient??w. Podejmujemy si? wszelkich prac, poczynaj?c od tych najdrobniejszych (usuwanie wyciek??w, monta?? urz?dze?? sanitarnych itp.), po wi?ksze prace takie jak: pe??ny monta?? instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, kompleksowe remonty instalacji, monta?? instalacji ogrzewania pod??ogowego oraz wielu innych U nas wykonasz ka??d? instalacj? gazow? i centralnego ogrzewania z wykorzystaniem nowoczesnych i ekonomicznych technologii zaczynaj?c od projektu ko??cz?c na instalacji i serwisie urz?dze??.

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: