▼ HEWA Henryk Wyrzykowski

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
ul. Mirtowa 24
04-690 Warszawa
Mazowieckie
601 225 843
hwyrzykowski@hewa.waw.pl
www.hewa.waw.pl

O Firmie:

Przedsiębiorstwo "HEWA" Henryk Wyrzykowski istnieje na rynku od 1992r. Pracownicy wcześniej zatrudnieni byli w duťym przedsiębiorstwie geodezyjnym. Firma posiada nowoczesne specjalistyczne instrumenty pomiarowe, w tym niwelatory precyzyjne pozwalające na badanie osiadania.

Oferta:

Przedsiębiorstwo "HEWA" ściśle współpracuje z firmą "GEO-FART" Robert Kucharski, co pozwala nam zapewnić obsługę większych budów oraz podjęcie kaťdej pracy geodezyjnej. W naszej ofercie znajdą Państwo: Geodezyjną obsługę inwestycji: badanie przemieszczeń, obiektów budowlanych (badanie osiadań), specjalistyczne pomiary kontrolne urządzeń: suwnice, tory, konstrukcje stalowe, kominy, młyny, turbin, itp., tyczenie wszelkich obiektów budowlanych, inwentaryzację urządzeń podziemnych i obiektów powierzchniowych, pomiary przekrojów rzek i zbiorników wodnych. Pomiary: sytuacyjno -wysokościowe, GPS, zakładanie nowych map sytuacyjno-wysokościowych, aktualizacja istniejących map, pomiary przekrojów rzek i zbiorników wodnych. Mapy prawne: podziały, mapy sytuacyjne do celów prawnych. Mapy do projektu, uzgodnienia w ZUD. Zapraszamy do kontaktu!

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: