▼ Trans-Kam Wydobycie I Przer??b Piaskowca

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
Szyd????wek 47
26-500 Szyd??owiec
Mazowieckie
503 139 702
transkam@op.pl
www.transkam.pl

O Firmie:

TRANS-KAM to przedsi?biorstwo prywatne dzia??aj?ce w dziedzinie wydobycia i obr??bki piaskowca. Jeste??my firm? rodzinn? z wieloletni? tradycj?. Wydobycie w naszej rodzinie si?ga lat przedwojennych natomiast obr??bk? zajmujemy si? od 1995 roku.

Oferta:

W naszej ofercie znajd? Pa??stwo najwy??szej jako??ci us??ugi takie jak: ogrodzenia, elewacje i ??ciany, schody i posadzki, kamie?? ogrodowy, ??upek z piaskowca a tak??e wydobycie piaskowca. Zach?camy do kontaktu, z wielk? przyjemno??ci? udzielimy odpowiedzi na wszelkie Pa??stwa pytania, a tak??e pos??u??ymy kompleksowym doradztwem.

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: