▼ P.P.H.U Nitus Piotr Nowak

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
Dru??k??w Pusty 9
32-862 Por?bka Iwkowska
Ma??opolskie
607 530 666, (14) 684 50 07
nitus@nitus.pl
www.nitus.pl

O Firmie:

Firma NITUS Piotr Nowak ?? powsta??a z po???czenia dw??ch firm: produkcyjnej i handlowej. Dzi?ki tej symbiozie powsta??a firma, kt??ra po???czy??a lata do??wiadczenia firmy produkcyjnej (fachowo???, dok??adno??? wykonania, terminowo???, serwis) i handlowej (szybko???, dostosowalno???, elastyczno???). Produkcj? bram opieramy na najlepszych komponentach dost?pnych na rynku europejskim.

Oferta:

Panele bramowe to produkt najwi?kszego producenta stali w Europie - ThyssenKrupp Hoesch, stal (prowadnice, system prowadze??) to FlexiForce lub Doco Internacional. Realizuje nowoczesne rozwi?zania dla klient??w biznesowych oraz indywidualnych. W zale??no??ci od potrzeb Klient??w, dostarczamy koncepcj? i nowoczesne rozwi?zanie technologiczne oraz sprz?t i materia??y eksploatacyjne stworzone wg najlepszych technologii ??wiatowych. Oferujemy szeroki zakres us??ug, kt??re obejmuj? doradztwo, pomiar, konsultacje, wdro??enia i szkolenia, integracj? system??w elektronicznych oraz serwis i wsparcie techniczne. W naszej ofercie znajd? Pa??stwo: Bramy Gara??owe: SEGMENTOWE, ROLOWANE, UCHYLNE. Bramy Przemys??owe: SEGMENTOWE, ROLOWANE, SZYBKOBIE??NE, PRZECIWPO??AROWE. Boksy Gara??owe: Boksy Gara??owe i Kom??rki Lokatorskie

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: