▼ Parkietmen Tomasz Ksokowski

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
Sujki 33
02-814 Warszawa
Mazowieckie
601 927 508
biuro@parkietmen.pl
www.parkietmen.pl

O Firmie:

Firma PARKIETMEN jest przedsi?biorstwem zajmuj?cym si? sprzeda??? i wykonawstwem pod????g z drewna. Dodatkowo oferujemy wybrane produkty chemii budowlanej. W swojej ofercie posiadamy parkiety z drewna krajowego i egzotycznego w szerokim asortymencie rozmiar??w.

Oferta:

W naszej ofercie znajd? Pa??stwo: pod??ogi drewniane (mozaiki, parkiety, deski pod??ogowe krajowe i egzotyczne), cyklinowanie bezpy??owe, drzwi wewn?trzne, brykiet kominkowy, hurtowni? ??rodk??w czysto??ci, artyku??y higieniczne, chemi? domow? i profesjonaln?, worki odpadowe, sprz?t sprz?taj?cy, oraz wiele innych. Zach?camy do kontaktu, z wielk? przyjemno??ci? odpowiemy na wszelkie Pa??stwa pytania.

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: